KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Değerli ziyaretçilerimiz,

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz (ad-soyad, iletişim, işlem güvenliği ve görüntü kaydı verileri) veri sorumlusu sıfatıyla HOBİTRONİK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Hobitronik) tarafından fiziksel mekân güvenliğinin temini ile ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz; “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” veya “ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerinden birine dayalı olarak işlenme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmak üzere; güvenlik kameraları, kurumsal iletişim hesapları ve cihazları ile kablosuz ağ bağlantısı gibi şirketimize ait bilişim sistemleri vb. muhtelif kanallar aracılığıyla toplanmakta olup ilk paragrafta belirtilen amaçlarla sınırlı olarak Şirketimizin grup şirketleri ile iştirak ve bağlı ortaklıklarına, akdi veya kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmet aldığı kuruluşlara (güvenlik, sağlık, iş güvenliği, hukuk vb. konularda) ve gerektiği takdirde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki talep ve başvurularınızı Şirketimize iletebilirsiniz. Konu hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen internet sitemizde yayımlanan (https://www.hobitronik.com) “Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve Gizlilik Politikamızı” inceleyiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.